Artekno tutkii ja kehittää

Artekno tutkii ja kehittää

Lämpö- ja kylmäsäilytystuotteiden sekä teknisten solumuoviosien suunnittelu ja tutkimus- ja tuotekehitystyö

Uuden solumuovituotteen tai pakkauksen suunnittelun lähtökohtana on asiakkaan ja loppukäyttäjän tyytyväisyys. Työkaluina ovat pitkäaikainen kokemus, nykyaikaiset suunnitteluohjelmat, hyvä ongelmanratkaisutaito sekä hyvät ja kiinteät yhteydet työkalu- ja raaka-ainetoimittajiin.

Tuotteen valmistukseen tarvittavan muotin harkittu rakenne mahdollistaa myöhemmän nopean ja taloudellisen tuotemodifioinnin. Näin saatu monipuolinen muuntelu- ja uudistumiskyky takaa tuotteelle laajan käyttöalueen sekä pitkän elinkaaren.

Elintarvikepakkausten tutkimus- ja kehitystyö

Tutkimus ja kehitys ovat tärkeä osa elintarvikepakkauksen tuotekehitystä. Tavoitteena löytää kustannustehokkaita asiakaskohtaisia ratkaisuja elintarvikeketjun käyttöön.

Tutkimus ja kehitys
Polyuretaani: tutkimus- ja kehitystyö, suunnittelu

Mitä aikaisemmassa vaiheessa olemme mukana tuotteen suunnittelussa, sitä suuremmalla varmuudella tuotannon asettamat vaatimukset tulevat otetuksi huomioon muottia tehtäessä ja tuotantoa suunnitellessa.

Tuotteen suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon oleelliset muotin valmistamiseen ja prosessointiin vaikuttavat asiat – unohtamatta lopputuotteeseen haluttuja ominaisuuksia, joita ovat muun muassa materiaalin virtaukset muotissa, valuun tulevien lisäosien sijoittelu, valutuotteen kutistumat, materiaalivalinnat, muotin kestoajat ja muotin valmistuskustannukset.

Lujitemuovituotteiden tutkimus- ja kehitystyö ja suunnittelu

Tuotantomuotti on hyvän lopputuotteen tärkein osa. Siksi mallin ja muotin suunnittelemiseen ja tekemiseen kiinnitetään paljon huomiota. Hyvä lopputulos syntyy vain pitkäaikaisella kokemuksella ja ammattitaidolla, joita me arteknolaiset tarjoamme projektin kaikissa vaiheissa.

Lujitemuovituotteen valmistaminen alkaa muotin suunnittelulla. Muotin tekemiseen tarvitaan mallia, joka voidaan valmistaa monista materiaalista. Perinteisin mallimateriaali on puu, mutta myös monet yhdistelmämateriaalit ovat käyttökelpoisia mallin raaka-aineita.

Tutkimus ja kehitys


Ota yhteyttä

Arteknon laatutakuu

Asiantunteva henkilöstö

Asiantunteva
henkilöstö

Arteknon henkilöstö on omistautunutta ja jatkuvasti osaamistaan syventävää. Eri alueiden avainhenkilöt ovat ylpeitä kokemuksen tuomasta ammattitaidostaan.

Tutustu

Sertifioitua toimitusvarmuutta

Sertifioitua
toimitusvarmuutta

Toimitusvarmuus on meille kunnia-asia. Varmistamme, että saat mitä tilaatkin, oikeasta materiaalista ja oikeaan aikaan.

Tutustu

Tutkimus ja kehitys

Tutkimus &
kehitys

Materiaalit ja muottiteknologia kehittyvät jatkuvasti. Omalla tutkimus- ja kehitystyöllä varmistamme paikkamme kehityksen kärjessä.

Tutustu